Anonimiteit alleen gewaarborgd bij massaclaim!

Uitsluitend bij een massaclaim ex. art. 305 BW is uw anonimiteit gewaarborgd.  Alle andere juridische acties bieden deze waarborg uitdrukkelijk niet.
Lees hier meer…

Onrechtmatige renteverhoging

Vanwege fraude en schending van de zorgplicht moet Rabobank onrechtmatige rente opslagen terugdraaien. Ondernemers hebben recht op teruggave van de te veel betaalde rente. Raboclaim ABN Claim

Rekenvoorbeeld schade

Met een renteswap bij een lening van 1 miljoen euro en een looptijd van zeven jaar bedraagt de schade al snel 200.000 euro. Dat is het verschil tussen de euribor-rente en de vaste swaprente.
Lees hier meer…

Heeft u de renteswap afgekocht? Heeft u een overhedge en/of moet u iedere 3 maanden fors bij betalen? Of heeft de bank uw rente verhoogd? Verhaal dan de schade op uw bank. Hieronder kunt u per bank bekijken wat het voor u betekent.

Schade door renteswap van
ABN Amro?

Lees meer

Schade door renteswap van
ING?

Lees meer

Schade door renteswap van
Rabobank?

Lees meer

Schade door renteswap van
Deutsche Bank?

Lees meer

Stichting Renteswapschadeclaim in de media

Kanniewaarzijn
Varkenshouder Willem is al 40 jaar trouwe klant van de Rabobank. De zaken gaan goed, en in 2007 sluit hij een lening af voor de bouw van een extra stal.

Bekijk video

Zembla: Bang voor de bank
Duizenden ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben grote problemen met hun bank. Zembla onderzoekt hoe en waarom de banken de renteswap hebben verkocht.

Bekijk video

Terug naar boven