Over ons

Stichting Renteswapschadeclaim komt op voor gedupeerde ondernemingen met een renteswapcontract bij Rabobank, ING Bank, ABN AMRO Bank, Friesland Bank, SNS Bank en Deutsche Bank. De stichting speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van het Uniform Herstelkader Rentederivaten en voert een collectieve procedure tegen Rabobank in Hoger Beroep. De advocaten van de stichting voeren en voerden met succes vele individuele rechtszaken. De stichting laat zich bijstaand door een aantal deskundigen op het gebied renteswaps. Deze worden onderstaand aan u voorgesteld evenals de overige bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Pieter Lijesen (voorzitter)

Heeft u vragen?    

mr Pieter Lijesen

info@renteswapschadeclaim.nl

06-48258888

Voorzitter van de stichting

Pieter Lijesen

mr Pieter Lijesen
Pieter Lijesen is fiscaal jurist en heeft grote ervaring in het voeren van collectieve rechtszaken. Hij werkte als internationaal belastingadviseur op Curacao en heeft een stevige juridische en bedrijfseconomische achtergrond. Hij adviseerde diverse stichtingen bij het voeren van schadeclaimzaken, waaronder de Stichting Hypotheekleed van Pieter Lakeman. Pieter Lijesen behartigt tevens de belangen van bezitters van woekerpolissen en is ook voorzitter van de stichting woekerpolisproces (www.woekerpolisproces.nl). Recent is ASR daarin collectief gedagvaard.

Advocaat van de stichting

Berth Brouwer

mr Berth Brouwer
Advocaat van de stichting is Berth Brouwer. Hij is eindverantwoordelijk voor de dagvaarding en de procedure. Berth studeerde in 1996 cum laude af aan de VU van Amsterdam en is advocaat ondernemingsrecht en partner bij Fort Advocaten. Hij geeft leiding aan de ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk. Hij heeft zich gespecialiseerd in vennootschaps- en rechtspersonenrecht, corporate litigation en in het beslechten van financiële geschillen. Op de website www.fortadvocaten.nl kunt u meer informatie vinden over Berth Brouwer.

Adviseur van de stichting

Hester Bais

mr Drs. Hester Bais: behandelend advocaat individuele zaken

Hester Bais is advocaat financieel recht bij BAIS Legal. Hester behandelt
uitsluitend individuele zaken die zich vanwege hun omvang en/of
complexiteit niet lenen voor collectieve behandeling. Zij is bijna 20 jaar
werkzaam in de financiële wereld, waaronder als bedrijfsjurist bij ING
Bank, Stichting Toezicht Effecten Verkeer (nu AFM) en Euronext Amsterdam.
Ze werkte als senior medewerker bij Hogan Lovells LLP en Spigthoff
advocaten. Hester treedt al sinds 2012 op voor ondernemingen, instellingen
en particuliere vastgoedbeleggers bij geschillen met rentederivaten. Hester
heeft ruime ervaring in procederen tegen banken. Hester is
mede-initiatiefneemster van het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR) en heeft
zij zich hard gemaakt voor een minnelijke oplossing voor de
derivatenproblematiek, die uiteindelijk heeft geleid tot het Herstelkader.
Hester is bovendien genomineerd voor de titel Legal Woman 2016 (
legalwomen.nl).

Adviseur van de Stichting

Mevrouw Nathalie Alexander.

Nathalie Alexander is Amerikaans staatsburger en werkte voor divers grootbanken in de VS. Zij adviseert de stichting inhoudelijk over rentederivaten.

Het bestuur wordt gevormd door:

mr Pieter Lijesen

De overige bestuursleden zijn:

mr Patrick Steensma.
Patrick Steensma werkte voor diverse biologische landbouworganisaties en adviseerde gedurende 20 jaar diverse bedrijven.

mr Stephan Geuljans
Stephan Geuljans is mediator en troubleshooter op de zakelijke markt en is gespecialiseerd in arbeids-huur en bouwrecht.

Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft tot taak het toezicht houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, waaronder tevens wordt begrepen het houden van financieel toezicht en het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de code en de statuten van de stichting aan de RvT zijn toegekend. De vaststelling van (onkosten)vergoeding aan het bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Het bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk stellen een niet-bovenmatige (onkosten)vergoeding voor de leden van de raad van toezicht vast. Lees hier het laatste jaarverslag van de Rvt.

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden:

  • mr Oscar van Oorschot
    mr Oscar van Oorschot is sinds 1995 werkzaam als advocaat in Leeuwarden.
  • mr Myrtle Esajas
    Mevr. mr Myrtle Esajas werkte 3 jaar als advocaat op Curacao en vanaf 2002 als zelfstandig jurist in o.a. grondzaken en algemeen-juridische zaken.
  • Drs. Erik Reijnierse
    Drs Erik Reijnierse is oud bankier en werkte 17 jaar voor Citibank.

 

Contactgegevens Secretariaat

Stichting Renteswapschadeclaim

POSTADRES

PB 14665

Postcode 1001 LD Amsterdam

BEZOEKADRES

Olympisch Stadion 24-28 Amsterdam

info@renteswapschadeclaim.nl

Downloads

De stichting respecteert de claimcode. Lees meer.

Doelstelling en werkwijze stichting. Lees meer.

Download hier de claimcode:

Download

Download hier het document opvolging claimcode

Download

Download hier de statuten:

Download

Terug naar boven