Eerste deelnemers stichting Renteswapschadeclaim ontvangen schadevergoeding

 

Eerste deelnemers stichting Renteswapschadeclaim ontvangen schadevergoeding

 

 

Amsterdam, 13 juli 2017. Deze week ontvangen de eerste deelnemers van de stichting Renteswapschadeclaim compensatie van de Deutsche Bank voor geleden schade voortkomend uit renteswaps. Met de uitbetalingen is een begin gemaakt met de uitvoering het Uniform Herstelkader Rentederivaten.(UHK)

ABN AMRO Bank en Rabobank hebben toegezegd nog dit kwartaal te starten met het doen van compensatievoorstellen. ING Bank start pas vanaf het vierde kwartaal. De stichting controleert voor alle deelnemers de schadevoorstellen van de banken op juistheid en werkt daartoe samen met een extern schade-expertisebureau. Over de juistheid van de tot nu toe ontvangen compensatievoorstellen doet de stichting geen mededelingen in het belang van de voortgang van het proces.

 

Over het Uniform Herstelkader Rentederivaten

Het UHK beoogt bezitters van renteswaps volgens vaststaande kaders te compenseren voor geleden schade bij renteswaps. De eerste versie van het UHK is gepubliceerd op 5 juli 2016. In de 5 maanden daarna is er door de Derivatencommissie, AFM, banken en belangenorganisaties flink gesleuteld aan de interpretatie en uitvoerbaarheid van het UHK. Dit heeft geleid tot een veel uitvoerigere definitieve versie. Op 19 december 2016 is dit definitieve Herstelkader gepubliceerd. Deze publicatie is en wordt nog steeds verder aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden.

 

 

Over Stichting Renteswapschadeclaim  

Stichting Renteswapschadeclaim komt op voor gedupeerden MKB-ers met een renteswapcontract bij Rabobank, ING Bank, ABN AMRO, Volksbank (voorheen SNS) en Deutsche Bank. De stichting voert een collectieve procedure tegen de Rabobank in hoger beroep. De advocaten van de stichting voeren daarnaast tal van individuele rechtszaken voor ondernemers die de afgelopen jaren geconfronteerd zijn met de negatieve gevolgen van afgesloten renteswaps. De stichting heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming Herstelkader en voert daarover zeer regelmatig overleg met de Derivatencommissie, AFM en de banken.