ABN AMRO wil onder voorbehoud opslagen terugbetalen aan deelnemers stichting

In de onderhandelingen die de stichting voert met ABN AMRO over de schade voortkomend uit renteswaps heeft ABN AMRO een opvallende toezegging gedaan. ABN AMRO zal alle opslagverhogingen op de rente gaan terugbetalen, tenzij de swaphouder van te voren op de hoogte was van het feit dat opslagen op de lening tussentijds konden verhoogd. Dat is mooi, want geen enkele swaphouder was van te voren ingelicht over het feit dat de opslag variabel zou zijn.

Opmerkelijk hierbij is wel dat de ABN AMRO kort na de bekendmaking hiervan door de stichting via RTL Nieuws vervolgens zelf een persbericht uit deed gaan, waarbij ze aangaven dat het beleid is van ABN AMRO om opslagen terug te betalen.

Inmiddels heeft de stichting via de advocaat van ABN AMRO te horen gekregen dat ABN AMRO boos is over het bekendmaken van de beleidswijziging van ABN AMRO om opslagen terug te betalen. De stichting kan deze boosheid niet plaatsen.

zie ook:

https://www.ftm.nl/exclusive/abn-als-eerste-door-de-knieen-om-derivaten-mkb-opslagverhogingen-worden-terugbetaald/

https://www.rtlnieuws.nl/economie/home/abn-dupeert-ondernemers-met-renteproduct-betaalt-miljoenen-terug

Vanaf seconde 30:

https://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=20160125164600240