ABN AMRO

Uniform Herstelkader Rentederivaten – begeleiding

Sinds 5 juli 2016 is het Uniform Herstelkader Rentederivaten van kracht. De ABN AMRO Bank heeft zich akkoord verklaard met het betalen van schadevergoeding volgens dit kader. De stichting is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit Herstelkader. Indien u binnen het Herstelkader valt dan kunt u zich laten begeleiden door de stichting in het verkrijgen van de juiste schadevergoeding. Hiertoe laat de stichting extern specialistische schaderapporten opmaken en worden de deelnemers begeleid door een advocaat of fiscalist. Want na het tot meerdere malen onjuist herbeoordelen van banken laat de stichting niets aan het toeval over.  U kunt zich hiervoor aanmelden via de button onder aan de pagina of via het aanmeldmenu. De stichting neemt dan contact met u op over de voorwaarden.

Individuele procedure tegen ABN AMRO Bank

Valt u buiten het Herstelkader Rentederivaten of heeft u een speciale casus die niet voldoende wordt gedekt door het Herstelkader? Meldt u zich dan aan via onderstaande aanmeldbutton of de aanmeldbutton in het menu. Een advocaat van de stichting neemt dan contact met u op over de haalbaarheid van uw dossier en de voorwaarden.

Renteswaps ABN AMRO Bank Algemeen

ABN AMRO Bank startte als eerste bank met verkoop renteswaps

De ABN AMRO bank begon in Nederland als eerste bank met de verkoop en is verantwoordelijk voor 7.000 renteswapcontracten. Met een renteswap kan een variabele rente op een lening worden vastgezet. Hiermee zou het risico van rentestijging zijn afgedekt. Op advies van de ABN AMRO Bank hebben veel ondernemers daarom een renteswapcontact afgesloten.

Wat de ABN AMRO Bank verzweeg, was dat een renteswap een financieel product is met grote risico’s. Deze risico’s zijn extreem groot en komen pas aan het licht als de ABN AMRO Bank de renteopslagen verhoogt, er een overhedge situatie ontstaat, de bank margin calls doet vanwege overschrijding van het obligo of wanneer de ondernemer zijn lening wil aflossen. Er moet in dat geval een hoge boete worden betaald. Boetes van € 200.000,- of meer zijn eerder regel dan uitzondering.

Doordat de ABN AMRO Bank niet heeft gewaarschuwd voor de risico’s, is de bank bij afgekochte renteswapcontracten, overhedge situaties, margin calls en tussentijdse renteverhogingen aansprakelijk voor de schade. Vuistregel daarbij is dat bij vernietiging van het renteswapcontract de schade 200.000 euro bedraagt per miljoen euro aan lening.

Praktijkvoorbeeld 1: de rente opslag wordt zomaar verhoogd

Een lening met een renteswap werd in maart 2008 aangegaan voor het nominale bedrag  van 3.000.000 euro. Na het “swappen” betaalt de ondernemer een rente van 4,2%. Vast. Althans zo denkt de ondernemer die bij het afsluiten van de renteswap NIET door de bank is verteld dat de ABN AMRO Bank de rente tussentijds zo maar kan verhogen. Voorheen had de ondernemer immers altijd vaste rente. En de renteswapconstructie zou gelijk zijn aan een vaste rente. Althans zo is het door de bank aan de ondernemer verkocht.

Maar in 2008 verhoogt de ABN AMRO zomaar de rente naar 4,7%. Vanwege ” moeilijke omstandigheden op de internationale kapitaalmarkt”. Althans dat maakt de ABN AMRO er van.

In 2010 komt de ABN AMRO Bank opnieuw met een mededeling. Vanwege de negatieve waarde van de renteswap en/of mindere bedrijfsresultaten verhoogt de bank de rente met nog eens 1,5%. De bank noemt dit debiteurenopslag.

De ondernemer, die op advies van de bank en juist om tussentijdse rentestijgingen tegen te gaan, had getekend voor een renteswapconstructie ziet nu zijn maandlasten stijgen met 5.000 euro.

Had de bank de ondernemer juist voorgelicht, dan had de ondernemer de rentswapconstructie nooit ondertekend.

Praktijkvoorbeeld 2: hoge afkoopboete renteswap

Een lening met renteswapovereenkomst die in januari 2008 met een nominaal bedrag van 1.050.000 euro is afgesloten heeft momenteel een negatieve waarde van 230.000 euro. Dit bedrag dient te worden voldaan aan de bank, indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd. ABN AMRO belemmert hiermee tussentijdse verkoop van het bedrijf of bedrijfsonderdelen en belemmert de ondernemer te herfinancieren tegen huidige gunstige rente waardoor hij zijn bedrijf voor de komende 10 jaar tegen lage rente zou kunnen lenen.

Conclusie:

Vanwege het verzwijgen van mogelijke renteverhogingen, het ontstaan van overhedge situaties, het verzwijgen van het obligorisico en schenden van de zorgplicht ontstaat aansprakelijkheid voor de schade voor de ABN AMRO Bank. Immers;

  • de ABN AMRO Bank heeft bij het sluiten van de overeenkomsten slechts informatie verstrekt in algemene zin over de consequenties van renteswaps,
  • de ABN AMRO Bank heeft klanten derhalve niet persoonlijk en indringend en in niet mis te verstane bewoordingen gewezen op de specifieke risico’s van de renteswaps,
  • de ABN AMRO Bank heeft op geen enkele wijze onderzocht of het aangeboden product wel bij het risicoprofiel, de deskundigheid, de inkomens- en vermogenspositie en de bedoelingen van ABN

Aanmelden

U kunt zich eenvoudig aanmelden bij Stichting Renteswapschadeclaim via het formulier op deze website.

Ga naar aanmelden

Terug naar boven