Academisch onderzoek: Stichting voldoet (als één van de weinigen) aan de claimcode

Uit recent onderzoek (publicatiedatum 27 mei 2017)  van Mr. drs. T.M.C. Arons, die als universitair docent Financieel Recht verbonden is aan het Instituut voor Financieel Recht (IFR), onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht  (OO&R) van de Radboud Universiteit Nijmegen, blijkt dat de stichting Renteswapschadeclaim geheel voldoet aan de claimcode. Het hele artikel kan worden nagelezen in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, Aflevering 148 afl. 7152, paginanummers 429-440. Lees hieronder de beknopte samenvatting. Of lees het hele onderzoek hier.

Ter bescherming van de belangen van de achterban toetst de rechter of een claimorganisatie met de rechtsvordering de belangen van de achterban voldoende heeft gewaarborgd (art. 3:305a lid 2 laatste zin BW). Deze aanvullende voorwaarde is in 2013 in de wet opgenomen. Het gaat hier niet alleen om de juiste corporate governance structuur (zoals voorgeschreven in de Claimcode ), maar ook of de claimorganisatie voldoende (juridische) kennis en ervaring in huis heeft om de procedure adequaat te kunnen voeren. Tevens biedt deze toetsing de rechter een handvat om 305aorganisaties (en daaraan gelieerde partijen) die het collectief actierecht gebruiken ten bate van het eigen commercieel motief te weren. Om te beoordelen of de belangen van de achterban voldoende zijn gewaarborgd, zal op zijn minst duidelijk moeten zijn welke (commerciële) belangen declaimorganisatie behartigt en hoeveel personen zij representeert (de representativiteit) en of haar organisatiestructuur aan de Claimcode voldoet.

Van de 96 claimstichtingen voldoen er slechts 5 aan alle principes. Waaronder dus stichting Renteswapschadeclaim! Van de overige 91 stichtingen voldoen er 4 aan één of meer principes, maar niet aan alle. De resterende 87 stichtingen hebben geen website of geen informatie op hun website beschikbaar waaruit de naleving van de Claimcode kan blijken.

In onderstaand overzicht per 25 februari 2017 is aangegeven welke van de bijna 100 stichtingen en verenigingen voldoen aan de claimcode.

Stichting Renteswapschadeclaim is opgenomen onder nummer: 68.

1 Stichting Accijnsclaim

Pomphouders

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

2 Stichting Aegalité voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

3 Stichting Air Cargo Claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

4 Stichting Asbest voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

5 Stichting ATRIUM claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

6 Stichting Bankia Claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

7 Stichting Beeldbuisclaim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

8 Stichting Beerputpensioen voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

9 Stichting

belangenbehartiging

gedupeerde beleggers Van

den Berg

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

10 Stichting Beleggers

Belangen FIP

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

11 Stichting Beleggers

Belangen Goodwood

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

12 Stichting Beleggers

Belangen Vastgoed

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

13 Stichting Beleggers Cosas

Verdes Groep

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

14 Stichting Beleggers GIN voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

15 Stichting Beleggers Novi

Han

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

16 Stichting tot Bevordering

van Particulier

Huizenbezit, Hippos

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

17 Stichting Bijtellingretour.nl voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

18 Stichting Bouwfonds Claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

19 Stichting BPM Claim

Nederland

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

20 Stichting Carbon Claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

21 Stichting CAP Claim voldoet onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

niet

22 Stichting CBR Claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

23 Stichting Claimstichting

Bouwstate V

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

24 Stichting Claim Ocean

Warrior

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

25 Stichting Claim SNS/Bos &

Partners

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

26 Stichting Claimafwikkeling

Consument & Geldzaken

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

27 Stichting Claim Lengai voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

28 Stichting Claim Orli

Benadeelden

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

29 Stichting Claim

Sassenheim A7257

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

30 Stichting Claims

Zwareladingvloot

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

31 Stichting Class Action

Rechtsbijstandclaim

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

32 Stichting CLEAN

(Consumers Lead

Emissions Accountability

Network)

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

33 Stichting Converium

Securities Compensation

Foundation

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

34 Stichting De Teuge voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

35 Stichting Elevator Cartel

Claim

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

36 Stichting Erfpachters

Belang Amsterdam

voldoet

niet

voldoet voldoet onbekend voldoet

niet

voldoet

37 Stichting Euribar voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

38 Stichting Fair Huur voor

verhuurders

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

39 Stichting FINIDAF voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

40 Stichting Forex Claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

41 Stichting Fortiseffect voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

42 Stichting Gedupeerden

Overwaardeconstructie

W&P

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

43 Stichting Gedupeerden

Spaarconstructie

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

44 Stichting voor geruimde

geiten- en

schapenbedrijven

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

45 Stichting Horecaclaim

Nederland

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

46 Stichting Hypotheekclaim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

47 Stichting Imtechclaim.nl voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

48 Stichting Investor Claims

Against BP

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

49 Stichting Investor Claims

Against FORTIS

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

50 Stichting Investor Claims

against Tesco

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

51 Stichting Loterijverlies.nl voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

52 Stichting Maguba Claims voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

53 Stichting Massaclaims voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

54 Stichting Meldpunt

Collectief Onrecht

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

55 Stichting Megaclaim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

56 Stichting Onderzoek

Bedrijfs Informatie Sobi

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

57 Stichting OversluitClaim voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet

58 Stichting Pensioenbehoud voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

59 Stichting PensioenFatsoen voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

60 Stichting Petrobras

Compensation Foundation

voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet

61 Stichting Plantagehoek voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

62 Stichting PGB Schadeclaim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

63 Stichting Platform

Aandelen Lease

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

64 Stichting Procedure SdB voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

65 Stichting Privacy Claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

66 Stichting Privacy First voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

67 Stichting rechtvaardige

verdeling SBC-claim

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

68 Stichting

Renteswapschadeclaim

voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet

69 Stichting Restschuld eerlijk

delen

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

70 Stichting Schadeverhaal

Ambtelijk Machtsmisbruik

Amsterdam

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

71 Stichting SDB (Stop De

Banken)

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

72 Stichting

Staatsloterijschadeclaim.nl

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

73 Stichting Support

Homburg Bond Claim

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

74 Stichting Support

Homburg Share Claim

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

75 Stichting Swapschade voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

78 Stichting Telecom Claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

79 Stichting Timeshare Legal

Claim

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

80 Stichting TLF BP Investor

Claims

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

81 Stichting Truck Claim voldoet onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

82 Stichting Verliespolis.nl voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet

83 Stichting

Volkswagenaudiclaim

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

84 Stichting Volkswagen Car

Claim

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

85 Stichting Volkswagen

Investors Claim

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

86 Stichting Volkswagen

Investor Settlement

voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet

87 Stichting Q-claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

88 Stichting UDI Claim Invest voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

89 Stichting Udi Claim

Litigation

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

90 Stichting Union des

Victimes de Déchets

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

Toxiques D’Abidjan et

Banlieues

91 Stichting Via.Claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

92 Stichting VIP Claim voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

93 Stichting

Waardevermindering door

Aardbevingen Groningen

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

94 Stichting Wakkerpolis voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

95 Stichting Woekerpolis

Claim

voldoet

niet

voldoet onbekend onbekend voldoet onbekend

96 Stichting

Woekerpolisproces

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

97 Vereniging De Graadmeter voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

98 Vereniging

DSBdepositos.nl

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

99 Vereniging Eigen Huis voldoet

niet

voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet

100 Vereniging van

Effectenbezitters

voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet

101 Vereniging

Consumentenbond

voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet

102 Verenging Nederlandse

Bond voor

Pensioenbelangen (NBP)

voldoet

niet

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

103 Vereniging Woekerpolis.nl voldoet onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend