AFM onderneemt actie in 2de week januari en vraagt tijdens overleg met stichting kort geding aan te houden

Op 15 december heeft de stichting overleg gehad met de AFM. Het overleg kwam voort uit de brief van de stichting van 7 december waarin de stichting van de AFM eiste dat de AFM haar standpunten t.o.v. banken en de margeverplichting bij renteswaps zou wijzigen. Bij nalaten zou de stichting de AFM dagvaarden in kort geding om de standpuntwijziging af te dwingen.

Dit is noodzakelijk omdat banken zich in en buiten rechte rechten steeds beroepen op de onjuiste standpunten van de AFM en deze in hun voordeel gebruiken.

In de bespreking gaf de AFM aan dat zij omstreeks 10 januari 2016 een nader standpunt gaat innemen en dat de AFM bovendien nadere standpunten gaat innemen t.o.v. het handelen van banken die verder zouden reiken dan de huidige standpunten.

De AFM vroeg daarom aan de stichting om de AFM nog niet te dagvaarden, maar te wachten tot de 2de week januari omdat een kort geding dan overbodig zou kunnen zijn.

De stichting heeft daarbij aangegeven dat zij optreedt voor ruim 800 gedupeerden van de verschillende banken die schade leiden omdat de banken de zorgplicht met voeten hebben getreden.

Naast de meer bekendere gebreken zoals renteopslagen, negatieve waarde, mismatch en overhedge zijn er nog tal van zaken mis bij de renteswaps

Als schrijnend voorbeeld daarbij heeft de stichting daarbij aangegeven dat de banken een verborgen commissie verdienen ten koste van de klanten, terwijl de renteswap als kosteloos wordt voorgespiegeld. De stichting is van mening dat dit niet anders kan worden aangemerkt als grootschalig bedrog.

Het verzwijgen van de marginverplichting en de daaraan verbonden kredietlimieten met alle risico’s van dien is een ander voorbeeld. De stichting heeft aangegeven van mening te zijn dat indien klanten zouden hebben geweten van margin- en liquidatieverplichtingen, waarvoor ze verplicht een (vaak onzichtbaar) extra krediet aangingen, de klanten deze renteswaps nooit zou hebben afgenomen. Bovendien heeft het Gerechtshof Amsterdam hetzelfde geoordeeld op 15 september 2015 in een zaak van Mevrouw Mr. Drs. Hester Bais, advocaat van de stichting.

De stichting heeft aangegeven dat het pijnlijk is dat de AFM tot dusver onvoldoende maatregelen heeft genomen om de banken te stoppen in hun laakbare praktijken. De AFM is als toezichthouder hierdoor mogelijk mede aansprakelijk voor de schade die door het MKB geleden is.

Tijdens de bespreking van 15 december heeft de AFM aan de stichting te kennen gegeven dat ze kort na de jaarwisseling in actie gaan komen. De AFM heeft daarbij bij ruiterlijk toegegeven dat het toezicht op renteswaps tot nu toe onvoldoende is geweest. Gezien het feit dat de AFM heeft aangegeven dat ze het anders gaan doen en de korte termijn waarin de AFM actie aankondigt, heeft de stichting zich bereid verklaard te wachten met rechtsmaatregelen tot de 2de week januari.