Deutsche Bank

Uniform Herstelkader Rentederivaten – begeleiding

Sinds 5 juli 2016 is het Uniform Herstelkader Rentederivaten van kracht. Deutsche Bank heeft zich akkoord verklaard met het betalen van schadevergoeding volgens dit kader. De stichting is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit Herstelkader. Indien u binnen het Herstelkader valt dan kunt u zich laten begeleiden door de stichting in het verkrijgen van de juiste schadevergoeding. Hiertoe laat de stichting extern specialistische schaderapporten opmaken en worden de deelnemers begeleid door een advocaat of fiscalist. Want na het tot meerdere malen onjuist herbeoordelen van banken laat de stichting niets aan het toeval over.  U kunt zich hiervoor aanmelden via de button onder aan de pagina of via het aanmeldmenu. De stichting neemt dan contact met u op over de voorwaarden.

Individuele procedure tegen Deutsche Bank

Valt u buiten het Herstelkader Rentederivaten of heeft u een speciale casus die niet voldoende wordt gedekt door het Herstelkader? Meldt u zich dan aan via onderstaande aanmeldbutton of de aanmeldbutton in het menu. Een advocaat van de stichting neemt dan contact met u op over de haalbaarheid van uw dossier en de voorwaarden.

Renteswaps Deutsche Bank algemeen

De Deutsche Bank is verantwoordelijk voor zo’n 9% van de in Nederland verkochte renteswapcontracten. Een groot deel daarvan is afgesloten door ABN AMRO, maar deze contracten zijn rond 2010 naar de Deutsche Bank over gegaan. De rechten en plichten liggen daarmee bij de Deutsche Bank.

Renteswap

Met een renteswap kan een variabele rente op een lening worden vastgezet. Hiermee wordt het risico van rentestijging afgedekt. Op advies van de Deutsche Bank (of ABN AMRO) hebben veel ondernemers daarom een renteswapcontract afgesloten.

Wat de Deutsche Bank verzweeg, was dat een renteswap een financieel product is met grote risico’s. Deze risico’s zijn extreem groot en komen pas aan het licht als de Deutsche Bank tussentijds de rente verhoogd of als de rente daalt en de ondernemer zijn lening wil aflossen. Er moet in dat geval een hoge boete worden betaald. Boetes van € 200.000,- of meer zijn eerder regel dan uitzondering.

Doordat de Deutsche Bank niet heeft gewaarschuwd voor de risico’s, is de bank bij afgekochte renteswapcontracten en tussentijdse renteverhogingen aansprakelijk voor de schade.

Praktijkvoorbeeld 1: de rente opslag wordt zomaar verhoogd

Een lening met een renteswap werd in maart 2008 aangegaan voor het nominale bedrag  van 3.000.000 euro. Na het “swappen” betaalt de ondernemer een rente van 4,2%. Vast. Althans zo denkt de ondernemer die bij het afsluiten van de renteswap NIET door de bank is verteld dat de Deutsche Bank de rente tussentijds zo maar kan verhogen. Voorheen had de ondernemer immers altijd vaste rente. En de renteswapconstructie zou gelijk zijn aan een vaste rente. Althans zo is het door de bank aan de ondernemer verkocht.

Maar in 2008 verhoogt de Deutsche Bank zomaar de rente naar 4,7%. Vanwege “moeilijke omstandigheden op de internationale kapitaalmarkt”. Althans dat maakt de Deutsche Bank er van.

In 2010 komt de Deutsche Bank opnieuw met een mededeling. Vanwege de negatieve waarde van de renteswap en/of mindere bedrijfsresultaten verhoogt de bank de rente met nog eens 1,5%. De bank noemt dit debiteurenopslag.

De ondernemer, die op advies van de bank en juist om tussentijdse rentestijgingen tegen te gaan, had getekend voor een renteswapconstructie ziet nu zijn maandlasten stijgen met 5.000 euro.

Had de bank de ondernemer juist voorgelicht, dan had de ondernemer de rentswapconstructie nooit ondertekend.

Praktijkvoorbeeld 2: hoge afkoopboete renteswap

Een lening met renteswapovereenkomst die in januari 2008 met een nominaal bedrag van 1.050.000 euro is afgesloten heeft momenteel een negatieve waarde van 230.000 euro. Dit bedrag dient te worden voldaan aan de bank, indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd. Deutsche Bank belemmert hiermee tussentijdse verkoop van het bedrijf of bedrijfsonderdelen en belemmert de ondernemer te herfinancieren tegen huidige gunstige rente waardoor hij zijn bedrijf voor de komende 10 jaar tegen lage rente zou kunnen lenen.

Conclusie:

Vanwege het schenden van de zorgplicht ontstaat aansprakelijkheid voor de schade voor de Deutsche Bank. Immers;

  • Deutsche Bank heeft bij het sluiten van de overeenkomsten slechts informatie verstrekt in algemene zin over de consequenties van renteswaps,
  • Deutsche Bank heeft klanten derhalve niet persoonlijk en indringend en in niet mis te verstane bewoordingen gewezen op de specifieke risico’s van de renteswaps,
  • Deutsche Bank heeft op geen enkele wijze onderzocht of het aangeboden product wel bij het risicoprofiel, de deskundigheid, de inkomens- en vermogenspositie en de bedoelingen van de ondernemer past.

Collectieve procedure tegen Deutsche Bank

De stichting gaat na de Rabobank en de ABN AMRO ook Deutsche Bank dagvaarden in een collectieve procedure.

Deelname aan de procedure tegen Deutsche bank kan uitsluitend op basis van 25% no cure no pay. U betaalt dus alleen bij succes.

Aanmelden

U kunt zich eenvoudig aanmelden bij Stichting Renteswapschadeclaim via het formulier op deze website.

Ga naar aanmelden

Terug naar boven