Dijsselbloem laat ondernemers in kou staan

Minister Dijsselbloem van Financiën ziet niets in een collectieve oplossing voor de problemen met rentederivaten in het MKB. Ondernemers zijn aangewezen op een gang naar de rechter.

Dijsselbloem liet in de aanloop naar het debat woensdag in de Tweede Kamer weten hij zich niet in zal spannen voor een collectieve schaderegeling voor ondernemers. Die moeten het volgens Dijsselbloem zelf maar uitzoeken bij de rechter, zo valt te lezen in zijn brief.

De minister acht de kosten van collectieve regeling zoals in Groot-Britannië wel al bestaat, te hoog. Daar hebben banken al 797,6 miljoen pond (980 miljoen euro) uitgekeerd aan ondernemers. In totaal schat de financiële toezichthouder dat de compensatie drie miljard pond gaat bedragen. In Nederland zijn geen cijfers bekend over hoeveel geld banken via rechtszaken of schikkingen kwijt zijn geweest om swapschade (deels) te herstellen. De financieel toezichthouder AFM meldde eerder dat de renteswaps voor 2,7 miljard euro ‘onder water’ staan.

Op naar de rechter

Nederlandse MKB’ers die zijn gedupeerd door swaps, moeten hun heil dus zoeken bij de rechter. Dijsselbloem zei dat de AFM in individuele gevallen banken niet kan dwingen tot een vergoeding, maar slechts een ‘moreel appèl’ kon doen op de banken.

Inmiddels is er steeds meer jurisprudentie waarin de ondernemer met de swap in het gelijk wordt gesteld.