Financieele dagblad: derivatendossiers bij Rabobank onvolledig.

Uit het FD van 1 november 2017:

Uit het FD artikel blijkt dat Rabobank zelf waarschuwt dat er mogelijk onjuistheden in het compensatieaanbod zitten. De reden is dat de bewaartermijn van documenten is verlopen. Banken beschikken daarom niet altijd meer over het complete renteswap dossier. Het is dus erg belangrijk dat u het voorstel goed bestudeert voordat u tekent voor akkoord. Het kan namelijk om veel geld gaan!

lees hier het hele artikel:

Rabobank kampt bij de uitwerking van het herstelkader rentederivaten met onvolledige klantdossiers. De hoogte van de door de bank berekende schade is daardoor mogelijk niet correct. Dat blijkt uit opmerkingen van Laurent van den Nouwland, programmadirecteur herbeoordeling rentederivaten bij Rabobank, in het blad De Nieuwe Oogst van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.

Missers

Van den Nouwland adviseert klanten die Rabobank een voorstel voor schadeherstel stuurt ‘goed te beoordelen of wij geen misser hebben gemaakt, omdat we niet alle informatie boven water kregen uit de periode waarin het derivaat liep.’ Als klanten de ontbrekende informatie zelf wel hebben, kunnen zij die alsnog aan de bank ter beschikking stellen voor een herberekening.

Een woordvoerder van de bank laat weten dat voor schadeberekening volgens het herstelkader soms informatie nodig is, die de bank niet hoefde te bewaren. Bij hoeveel van de bijna 11.000 mkb’ers die Rabobank een vergoeding moet betalen, sprake is van onvolledige dossiers, kan de woordvoerder niet zeggen. ‘Dat weten we pas als we klaar zijn’, zegt ze. ‘In de meeste gevallen is de informatie compleet.’ In veel gevallen waarin informatie mist gaat het om ‘oude informatie.’

Bouwdepots

Als voorbeeld noemt de woordvoerder historische maandstanden in bouwdepots. Als die informatie niet voorhanden is, gaat de bank ervan uit dat de betreffende klant gedurende het eerste jaar niets heeft opgenomen uit zijn bouwdepot, terwijl het derivaat al wel liep. In zo’n situatie werd dus een jaar lang een risico afgedekt, dat nog helemaal niet aanwezig was en moet de bank dat nu met terugwerkende kracht repareren. Wanneer de klant uit ditzelfde voorbeeld zelf kan aantonen dat hij veel langer geen geld uit het bouwdepot haalde, kan zijn schadeherstel hoger uitvallen.

Ook mist er soms informatie over leningstanden en betaalde rentes en aflossingen. Bij mkb’ers die inmiddels geen klant meer zijn of die in de tussentijd failliet zijn gegaan, beschikt de bank soms evenmin over alle informatie.

Aannames

Diverse belangenbehartigers van gedupeerden vinden dat de bank in zijn communicatie met de klant expliciet moet aangeven op welke plekken in de berekening met aannames is gewerkt. De herstelberekeningen op basis van het herstelkader zijn volgens hen vaak zo uitgebreid en dermate complex dat van veel mkb’ers zonder geavanceerde financiële kennis niet verwacht kan worden dat zij die berekeningen zelf grondig op juistheid kunnen doorlichten.

In welke mate andere banken ook last hebben van het probleem van onvolledige dossiers is niet bekend. Dát er meer banken kampen met problemen op het vlak van data is wel duidelijk. Uit de laatste Kamerbrief over de kwestie van toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem bleek vorige week dat het schadeherstel in het derivatendossier voor de zoveelste keer vertraging oploopt. In een enigszins cryptische zin weet hij dat aan ‘de complexiteit van het kader in combinatie met de datasystemen van de banken.’

Boete

Twee jaar geleden kreeg ABN Amro al een boete van €2 mln van toezichthouder AFM omdat de bank onvoldoende gegevens had bijgehouden over dienstverlening aan mkb-klanten met rentederivaten.

De AFM komt naar verwachting volgende week met de tweede tussentijdse rapportage over de voortgang van de verschillende banken in het derivatendossier.