Gerechtshof Amsterdam vernietigt uitspraak rechtbank: Rabobank heeft niet opgetreden als redelijk handelend en bekwaam adviseur bij verkoop renteswap

De Rabobank heeft niet opgetreden als redelijk handelend en bekwaam adviseur bij verkoop van een renteswap aan een ondernemer, aldus het Gerechtshof Amsterdam dat oordeelde in hoger beroep in een zaak die door een ondernemer tegen Rabobank was aangespannen. In de concrete zaak ging het erover dat Rabobank een renteswap aan de ondernemer had verkocht waarbij de looptijd van de renteswap langer was dan de onderliggende lening. Hierdoor ontstond een situatie van overhedge, wat inhoudt dat voor het bedrag dat de renteswap hoger werd dan de lening er sprake was van een speculatief product. Renteswaps zijn immers beleggingsinstrumenten die speculatief zijn zodra ze niet door een lening worden afgedekt. Het gerechtshof oordeelde dat het betoog van Rabobank dat dit voor risico van de ondernemer zou moeten komen geen stand kon houden. Rabobank had als adviseur van de ondernemer moeten optreden als redelijk handelend en bekwaam adviseur. En dit was nou juist wat Rabobank had nagelaten. In eerste aanleg had de rechtbank nog geoordeeld dat van enige schending van de zorgplicht door Rabobank geen sprake was. Dit vonnis is nu door het gerechtshof geheel vernietigd.

De hele uitspraak kunt u hier lezen:

https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:GHAMS:2017:3366