Gerechtshof Amsterdam: verkoop renteswaps is dwaling

De advocaat van de stichting mevrouw Mr. Drs. Hester Bais heeft  in een zaak tegen ING met succes een beroep gedaan op dwaling. Dat bepaalde het Gerechtshof Amsterdam op 15 september 2015. Hiermee is voor het eerst door een hogere rechter vastgesteld dat banken bij de verkoop van renteswaps de klanten hebben misleid.

Bij de verkoop van renteswaps hebben banken namelijk verzwegen dat klant naast een renteswap ook verplicht een extra krediet moest opnemen ter dekking van negatieve waarde. De ING Bank noemde dit krediet ” Allowance “, terwijl de Rabobank sprak over “afgesproken bedrag”. De ABN AMRO bank heeft in de meeste gevallen het krediet helemaal verzwegen.

Het verzwijgen van deze kredietfaciliteit is dermate laakbaar aldus het Gerechtshof Amsterdam dat indien klanten dit hadden geweten, zij de renteswap nooit waren aangegaan.

Het arrest heeft verstrekkende gevolgen, Niet alleen voor de klanten van de bank maar evenzeer voor de bank zelf. Nu in rechte is komen vast te staan dat er sprake is van kredietverstrekking door banken dien banken deze bedragen ook te gaan opnemen op de eigen balans. Dit houdt in dat de verhouding vreemd vermogen/ eigen vermogen van de banken verslechtert. Dit is met name slecht nieuws voor de beursgang van ABN AMRO.

Tot heden hadden banken namelijk altijd ontkend dat sprake is van kredietverstrekking.

Lees hier het hele arrest:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:3842&keyword=ING+Bank