Herstelkader

De stichting is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK). De eerste versie van het UHK is gepubliceerd op 5 juli 2016. In de 5 maanden daarna is er door de Derivatencommissie, AFM, banken en de stichting flink gesleuteld aan de interpretatieverschillen en de uitvoerbaarheid van het UHK. Dit heeft geleid tot een veel uitvoerigere definitieve versie. Op 19 december 2016 is dit definitieve Herstelkader gepubliceerd. Onder aan de pagina kunt het UHK van 19 december lezen.

Het Herstelkader bevat 1 belangrijke fatale datum. Indien u uw renteswap om wat voor reden dan ook heeft beëindigd voor 1 april 2011, dan dient u zelf in actie te komen. Doet u dit niet voor 30 september 2017, dan vervalt uw recht op schadevergoeding!

Het Herstelkader behelst grotendeels een generieke oplossing. De stichting stelt n.a.v. persoonlijke gesprekken met deelnemers vast dat tenminste 90% van de deelnemers goed is geholpen met het Herstelkader en een ruime schadevergoeding ontvangt. Dat neemt niet weg dat in gevallen het Herstelkader onvoldoende uitkomst biedt. Met name bij relatief grote deelnemers uit de land- en tuinbouw die door de bank als niet-professioneel zijn gekwalificeerd is dit het geval. De stichting procedeert in hoger beroep voor deze groep door in een collectieve actie bij het Gerechtshof Den Bosch. Daarnaast begeleidt de stichting deelnemers in het verkrijgen van de juiste schadevergoeding vanwege het Herstelkader. Hiertoe laat de stichting extern specialistische schaderapporten opmaken en worden de deelnemers begeleid door een advocaat of fiscalist. Want na het tot meerdere malen onjuist herbeoordelen van banken laat de stichting niets aan het toeval over.

Lees hier het Herstelkader Rentederivaten van 5 juli 2016.

Lees hier het definitieve Herstelkader Rentederivaten van 19 december 2016.

Ga naar aanmelden

 

 

Terug naar boven