ING Bank

Uniform Herstelkader Rentederivaten – begeleiding

Sinds 5 juli 2016 is het Uniform Herstelkader Rentederivaten van kracht. De ING Bank heeft zich akkoord verklaard met het betalen van schadevergoeding volgens dit kader. De stichting is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit Herstelkader. Indien u binnen het Herstelkader valt dan kunt u zich laten begeleiden door de stichting in het verkrijgen van de juiste schadevergoeding. Daarnaast begeleidt de stichting deelnemers in het verkrijgen van de juiste schadevergoeding vanwege het Herstelkader. Hiertoe laat de stichting extern specialistische schaderapporten opmaken en worden de deelnemers begeleid door een advocaat of fiscalist. Want na het tot meerdere malen onjuist herbeoordelen van banken laat de stichting niets aan het toeval over. U kunt zich hiervoor aanmelden via de button onder aan de pagina of via het aanmeldmenu. De stichting neemt dan contact met u op over de voorwaarden.

Individuele procedure tegen ING Bank

Valt u buiten het Herstelkader Rentederivaten of heeft u een speciale casus die niet voldoende wordt gedekt door het Herstelkader? Meldt u zich dan aan via onderstaande aanmeldbutton of de aanmeldbutton in het menu. Een advocaat van de stichting neemt dan contact met u op over de haalbaarheid van uw dossier en de voorwaarden.

Renteswaps ING Bank algemeen

Gerechtshof Amsterdam

Op 15 september heeft het Gerechtshof Amsterdam de advocaat van de stichting, Mevr. Mr. Drs. Hester Bais in het gelijk gesteld in haar vordering tot vernietiging van een de renteswap wegens dwaling in een zaak voor een klant tegen ING bank.

De ING bank is verantwoordelijk voor zo’n 10% van de in Nederland verkochte renteswapcontracten. Met een renteswap kan een variabele rente op een lening worden vastgezet. Hiermee wordt het risico van rentestijging afgedekt. Op advies van de ING Bank hebben veel ondernemers daarom een renteswapcontact afgesloten.

Wat de ING Bank verzweeg, was dat een renteswap een financieel product is met grote risico’s. Deze risico’s zijn extreem groot en komen pas aan het licht als de ING Bank de rente zomaar tussentijds verhoogt, of als de rente daalt en de ondernemer zijn lening wil aflossen. Er moet in dat geval een hoge boete worden betaald. Boetes van € 200.000,- of meer zijn eerder regel dan uitzondering.

Doordat de ING Bank niet heeft gewaarschuwd voor de risico’s, is de ING Bank bij afgekochte renteswapcontracten en tussentijdse renteverhogingen aansprakelijk voor de schade.

Praktijkvoorbeeld 1: de rente opslag wordt zomaar verhoogd

Een glastuinbouwbedrijf is een lening met een renteswap aangegaan in maart 2008 voor het nominale bedrag  van 15.000.000 euro. Na het “swappen” betaalt de ondernemer een rente van 4,2%. Vast. Althans zo denkt de ondernemer die bij het afsluiten van de renteswap NIET door de bank is verteld dat de ING Bank de rente tussentijds zo maar kan verhogen. Voorheen had de ondernemer immers altijd vaste rente. En de renteswapconstructie zou gelijk zijn aan een vaste rente. Althans zo is het door de bank aan de ondernemer verkocht.

Maar in 2008 verhoogt de ING zomaar de rente naar 4,7%. Vanwege ” moeilijke omstandigheden op de internationale kapitaalmarkt”. Althans dat maakt de ING er van.

In 2010 komt de ING Bank opnieuw met een mededeling. Vanwege de negatieve waarde van de renteswap en/of mindere bedrijfsresultaten verhoogt de bank de rente met nog eens 1,5%. De bank noemt dit debiteurenopslag.

De ondernemer, die op advies van de bank en juist om tussentijdse rentestijgingen tegen te gaan, had getekend voor een renteswapconstructie ziet nu zijn maandlasten fors stijgen.

Had de bank de ondernemer juist voorgelicht, dan had de ondernemer de rentswapconstructie nooit ondertekend.

Praktijkvoorbeeld 2: hoge afkoopboete renteswap

Een lening met renteswapovereenkomst die in januari 2008 met een nominaal bedrag van 10.050.000 euro is afgesloten heeft momenteel een negatieve waarde van 2.030.000 euro. Dit bedrag dient te worden voldaan aan de bank, indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd. ING belemmert hiermee tussentijdse verkoop van het bedrijf of bedrijfsonderdelen en belemmert de ondernemer te herfinancieren tegen huidige gunstige rente waardoor hij zijn bedrijf voor de komende 10 jaar tegen lage rente zou kunnen lenen.

Conclusie:

Vanwege het schenden van de zorgplicht ontstaat aansprakelijkheid voor de schade voor de ING Bank. Immers;

  • de ING Bank heeft bij het sluiten van de overeenkomsten slechts informatie verstrekt in algemene zin over de consequenties van renteswaps,
  • de ING Bank heeft klanten derhalve niet persoonlijk en indringend en in niet mis te verstane bewoordingen gewezen op de specifieke risico’s van de renteswaps,
  • de ING Bank heeft op geen enkele wijze onderzocht of het aangeboden product wel bij het risicoprofiel, de deskundigheid, de inkomens- en vermogenspositie en de bedoelingen van de klant past

Aanmelden

Valt u buiten het Herstelkader, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden bij Renteswapschadeclaim via het formulier op deze website.

Ga naar aanmelden

Terug naar boven