Nederlandse Vereniging van Banken verstrekt onjuiste informatie over renteswaps

Er schort nogal wat aan rentederivaten die verkocht zijn aan het MKB. De NVB trekt nu een rookgordijn op om de schade te beperken. Er wordt geen antwoord gegeven op vragen en als er al antwoorden worden gegeven zijn deze dubbelzinnig. De NVB heeft het over “in het algemeen”, terwijl juist in de individuele gevallen blijkt daar de algemeenheid niet optreedt. Lees het hele artikel op FTM:

https://www.ftm.nl/exclusive/banken-rookgordijn-rentederivaten/