NRC NEXT 9 juni: Banken accepteren oplossing Derivatencommissie Dijsselbloem niet

Een bemiddelingscommissie wil dat banken miljarden schadevergoeding betalen aan het midden- en kleinbedrijf in de affaire van rentederivaten. Banken vinden de prijs te hoog.

  • Philip de Witt Wijnen

9 juni 2016

De grote Nederlandse banken dreigen de oplossing af te wijzen van de bemiddelingscommissie in de affaire rond de rentederivaten die aan het midden- en kleinbedrijf zijn verkocht. Die commissie is begin maart door minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) ingesteld om het slepende conflict tussen de banken en duizenden ondernemers op te lossen. De commissie stelt collectieve schadevergoeding per bank voor die in de miljarden zou gaan lopen. Dat zeggen bronnen die bij het derivatendossier betrokken zijn.

De banken hebben naast de hoogte van deze afkoopsommen – naar verluidt 300 miljoen euro voor ING, 800 miljoen voor ABN Amro en bijna 2 miljard voor Rabobank – grote moeite met het collectieve karakter van de afwikkeling. De derivatencommissie stelt namelijk niet voor om alle dossiers van klanten opnieuw door te nemen en eventuele de schade per geval vast te stellen, maar om álle klanten die de zogeheten renteswaps van banken hebben gekocht compensatie te bieden. Dat zou de meest effectieve manier zijn om, zoals de minister wil, de kwestie snel af te wikkelen – uiterlijk medio 2017. Volgens de banken is die oplossing onredelijk, te kostbaar en juridisch betwistbaar. Als de commissie het voorstel dat in concept is rondgestuurd niet verandert, willen de banken het niet uitvoeren. Eind juni wil de commissie haar eindrapport publiceren.

14.000 mkb’ers

Volgens toezichthouder AFM verkochten Nederlandse banken van 2005 tot en met 2009 rentederivaten aan ruim 14.000 mkb’ers die een lening met variabele rente bij ze afsloten. De banken raadden dit product aan als bescherming tegen een rentestijging. Toen de rente met het uitbreken van de financiële crisis in 2008 juist flink ging dalen moesten veel derivatenklanten ineens bijbetalen. Veel mkb-bedrijven, die niet op dat risico waren gewezen, kwamen daardoor in financiële problemen.