Over ons

Stichting Renteswapschadeclaim komt op voor gedupeerde ondernemingen met een renteswapcontract bij Rabobank, ING Bank, ABN AMRO Bank, Friesland Bank, SNS Bank en Deutsche Bank. De stichting speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van het Uniform Herstelkader Rentederivaten en voert een collectieve procedure tegen Rabobank in Hoger Beroep. De advocaten van de stichting voeren en voerden met succes vele individuele rechtszaken. De stichting laat zich bijstaand door een aantal deskundigen op het gebied renteswaps. Deze worden onderstaand aan u voorgesteld evenals de overige bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht.

Met vriendelijke groet,

Pieter Lijesen (voorzitter)

Heeft u vragen?    

mr Pieter Lijesen

info@renteswapschadeclaim.nl

 

pieter lijesen

Voorzitter van de stichting

mr Pieter Lijesen
Pieter Lijesen is fiscaal jurist en heeft grote ervaring in het voeren van collectieve rechtszaken. Hij werkte als internationaal belastingadviseur op Curacao en heeft een stevige juridische en bedrijfseconomische achtergrond. Hij adviseerde diverse stichtingen bij het voeren van schadeclaimzaken, waaronder de Stichting Hypotheekleed van Pieter Lakeman. Pieter Lijesen behartigt tevens de belangen van bezitters van woekerpolissen en is ook voorzitter van de stichting woekerpolisproces (www.woekerpolisproces.nl). Recent is ASR daarin collectief gedagvaard.

Advocaat van de stichting

mr Berth Brouwer van Fort Advocaten was eindverantwoordelijk voor de dagvaarding en de collectieve procedure tegen Rabobank in eerste aanleg bij rechtbank Den Bosch. Onder leiding van Berth en in samenwerking met andere advocaten en een aan de Universiteit van Leiden verbonden professor is de Memorie van Grieven opgesteld voor het hoger beroep bij het Gerechtshof Den Bosch. Per 1 oktober 2017 is Berth Brouwer niet meer als advocaat aan de stichting verbonden en vanaf die datum wordt de stichting bijgestaan door mr Dries Beljon van LeanLawyers.

mr Dries Beljon heeft ruime ervaring in het voeren van renteswapzaken tegen de grootbanken. Meer informatie over Dries vindt u hier: https://lean-lawyers.nl/team/dries-beljon/

 

 

Het bestuur wordt gevormd door:

mr Pieter Lijesen

De overige bestuursleden zijn:

mr Patrick Steensma.
Patrick Steensma werkte voor diverse biologische landbouworganisaties en adviseerde gedurende 20 jaar diverse bedrijven.

mr Stephan Geuljans
Stephan Geuljans is mediator en troubleshooter op de zakelijke markt en is gespecialiseerd in arbeids-huur en bouwrecht.

Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft tot taak het toezicht houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, waaronder tevens wordt begrepen het houden van financieel toezicht en het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de code en de statuten van de stichting aan de RvT zijn toegekend. De vaststelling van (onkosten)vergoeding aan het bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Het bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk stellen een niet-bovenmatige (onkosten)vergoeding voor de leden van de raad van toezicht vast. Lees hier het laatste jaarverslag van de Rvt.

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden:

  • mr Oscar van Oorschot
    mr Oscar van Oorschot is sinds 1995 werkzaam als advocaat in Leeuwarden.
  • mr Myrtle Esajas
    Mevr. mr Myrtle Esajas werkte 3 jaar als advocaat op Curacao en vanaf 2002 als zelfstandig jurist in o.a. grondzaken en algemeen-juridische zaken.
  • Drs. Erik Reijnierse
    Drs Erik Reijnierse is oud bankier en werkte 17 jaar voor Citibank.

 

Contactgegevens Secretariaat

Stichting Renteswapschadeclaim

POSTADRES

PB 14665

Postcode 1001 LD Amsterdam

BEZOEKADRES

Olympisch Stadion 24-28 Amsterdam

info@renteswapschadeclaim.nl

Downloads

De stichting respecteert de claimcode. Lees meer.

Doelstelling en werkwijze stichting. Lees meer.

Download hier de claimcode:

Download

Download hier het document opvolging claimcode

Download

Download hier de statuten:

Download

Terug naar boven