Privacy

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Stichting Renteswapschadeclaim verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de AVG.

Persoonlijke informatie

Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Stichting Renteswapschadeclaim gebruikt deze informatie voor de volgende doeleinden:

  • Om u persoonlijk te infomeren over uw claim(s) middels e-mail, post en/of telefoon;
  • Om u onze nieuwsbrief te sturen zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten;
  • Om u optimaal van dienst te zijn wanneer u contact met ons heeft. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook indien u ons via e-mail benadert, meedoet aan enquêtes of (panel)onderzoeken, gebruikmaakt van onze (mobiele) website, inlogt op uw account of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
  • Voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

U heeft wanneer u bij ons bent aangemeld recht op inzage, rectificatie of aanpassing van uw gegevens. Aanpassingen of rectificaties kunt u na het ontvangen van uw persoonlijke log-in gegevens (met een zelfgekozen wachtwoord) zelfstandig doorvoeren in uw eigen dossier(omgeving). U kunt daar ook inzien welke persoonsgegevens wij van u hebben. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn van gegevens.

E-mail

Middels e-mail houden wij u persoonlijk op de hoogte van ontwikkelingen in de claim(s) waarvoor u zich heeft aangemeld en nieuwe producten of diensten. Daarnaast ontvangt u een aantal keer per jaar een algemene nieuwsbrief. Indien u deze niet wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven door een e-mail te sturen naar info@renteswapschadeclaim.nl.

Beveiliging gegevens

Stichting Renteswapschadeclaim neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op beveiligde servers van Stichting Renteswapschadeclaim en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Wij geven uw gegevens nooit aan derden door, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Klacht

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-48258888 of een e-mail sturen naar info@renteswapschadeclaim.nl. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kun indienen.

Cookies

Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website. Voor deze cookies hoeft volgens de cookiewet geen toestemming gevraagd te worden.

Terug naar boven