Rabobank draait en ontkent antedateren niet langer

Op 8 januari 2016 maakte de stichting bekend dat Rabobank klanten aanzet tot het antedateren van stukken. Hierdoor wordt de rechtspositie van Rabobank klanten verslechterd.

In de ochtend van 8 januari ontkende de Rabobank stellig: van antedateren en dus van valsheid in geschrifte is geen sprake. De Rabobank zegt in een schriftelijke reactie zich niet te herkennen in het geschetste beeld en geeft aan dat dossiers mogelijk niet compleet waren. Dat was al niet echt geloofwaardig en sterk.

Maar na de reactie van de  Rabobank in de ochtend volgde in de middag om 15.30 dan ineens nog een  ‘actuele reactie’ van de Rabobank.

Nu krabbelt de bank terug en zegt: ”als het is gegaan zoals de klant beschrijft, dan is dat een situatie waar we als Rabobank afstand van nemen”. De bank zegt het een en ander uit te zoeken en waar nodig maatregelen te nemen.

Rabobank zegt nu ook het klanten, als ze stukken niet willen onderteken, hen dat vrij staat.

In de uitzending van RTL Z van 8 januari wordt hieraan aandacht besteed. Marcel Gerritsen van de Rabobank probeert er nog een mooi verhaal van te maken. Tevergeefs.

Kijk hier de video van de Rabobank:

https://www.rtlz.nl/tv/laatste-videos/rabobank-pleegt-valsheid-geschrifte