Rabobank zet aan tot antedateren swapdocumenten

Melding bij AFM vanwege valsheid in geschrifte Rabobank

Stichting Renteswapschadeclaim verwacht boete

Amsterdam, 6 januari 2016. Stichting Renteswapschadeclaim heeft bij de AFM melding gemaakt van valsheid in geschrifte door de Rabobank in een groot aantal renteswapdossiers. Medewerkers van de Rabobank maken zich daarbij stelselmatig schuldig aan antedateren van documenten die de rechtspositie van de swaphouder schaden. Door het antedateren moet lijken dat klanten van de Rabobank al bij aangaan van de renteswap volledig op de hoogte waren gesteld en akkoord waren gegaan met de werking van de renteswap, terwijl dit niet het geval was. Onder meer onder dreiging van opzegging van lopende financieringen worden swaphouders door de Rabobank gedwongen alsnog een handtekening te zetten onder documenten die dan worden gedateerd op een datum die al ruimschoots is verstreken. bijvoorbeeld 2006, 2007 of 2008.

Mr Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting Renteswapschadeclaim:

“De potentiele schade in het renteswapdossier is zo groot dat bij de Rabobank kennelijk alles is geoorloofd. Ook valsheid in geschrifte die vanwege de omvang waarmee het voorkomt, wel van bovenaf moet zijn opgedragen. De bankierseed die door alle Rabobank medewerkers gezamenlijk in 2015 is afgelegd wordt met voeten getreden. Wij hebben hiervan gedocumenteerd melding gemaakt bij de AFM en verwachten dat er hard zal worden opgetreden. Bovendien overwegen we stappen tegen individuele bankmedewerkers”.