Stichting eist rectificatie van de AFM onder dreiging kort geding. Falend toezicht leidt tot schade bij MKB

Amsterdam, 9 december 2015. Stichting Renteswapschadeclaim eist rectificatie van de onjuiste rapportage van de AFM en de standpunten van Minister Dijsselbloem over rentederivaten in het MKB. Bij nalaten zal de stichting binnen 7 dagen de AFM dagvaarden in kort geding. Dat heeft de stichting gisteren per brief laten weten. De stichting beraadt zich nog over stappen tegen de Minister die de Tweede Kamer op 14 november onjuist voorlichtte over de problematiek.

Onjuiste voorlichting Minister Dijsselbloem

Op 17 november 2014 antwoordde de Minister op vragen van de PvdA en de PVV of er sprake is van “margin calls” het volgende:

Niet-professionele MKB-ondernemingen hebben in de regel geen onderpand- of bijstortverplichtingen (zogenaamde margin calls) gedurende de looptijd van het rentederivaat bij een negatieve marktwaarde. Dit omdat bij deze MKB-ondernemingen rentederivaten enkel in combinatie met een lening zijn afgesloten. Op deze laatste rust al onderpand, waardoor het voor de bank niet nodig is om nog aanvullende zekerheden te vragen. Dit aspect is derhalve geen onderdeel van de herbeoordeling.

Dijsselbloem kreeg zijn informatie van de AFM en deed zelf geen verder onderzoek. Uit vele dossiers die door de advocaten van de stichting bij de AFM zijn neergelegd is gebleken dat het standpunt dat er geen sprake is van “margin calls” van de AFM in haar rapportages en in de antwoorden van Minister Dijsselbloem aan de Kamer onjuist zijn.

Schade voor het MKB

Rabobank, ING en ABN AMRO gebruiken, terwijl zij van de onjuistheid van de standpunten op de hoogte zijn, de standpunten van de AFM en Dijsselbloem in de dossiers die voor de rechter en het Kifid komen. De rechter volgt daarin de AFM en de Minister.

Beide dragen zodoende bij in het lot van de MKB-er. De AFM en de Minister zijn hierdoor mogelijk schadeplichtig.

Over Stichting Renteswapschadeclaim  

Stichting Renteswapschadeclaim komt op voor gedupeerden met een renteswap bij Rabobank, ING Bank of ABN AMRO Bank. De stichting heeft reeds alle 111 Rabobanken gedagvaard, is in gesprek met ABN AMRO voor een buitengerechtelijke oplossing en heeft de dagvaarding tegen ING Bank in voorbereiding. Als advocaten van de stichting treden op Mr Berth Brouwer van Fort Advocaten, Mr Drs. Hester Bais van Bais Legal en Mr Chantal van den Borne van Dirkzwager. Zij adviseren en voeren tal van rechtszaken voor ondernemers die de afgelopen geconfronteerd zijn met de negatieve gevolgen van afgesloten renteswaps.