Stichting Renteswapschadeclaim werkt samen met Hermes Advisory BV voor schadeberekening

Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK) wordt medio december in de definitieve vorm gepubliceerd. Hiermee is de “pilotfase” afgerond en begint de uitvoering van het Herstelkader. Banken dienen aan de daarvoor in aanmerking komende houders van renteswaps een schadevergoedingsvoorstel te doen volgens het UHK.

Zodra een bezitter van een renteswap dit aanbod van de bank ontvangt, dient te worden beslist of dit aanbod wordt geaccepteerd of niet. Bij acceptatie wordt finale kwijting verleend aan de bank. Dit houdt in dat geen procedure meer gevoerd kan worden over de renteswap. Een goed schaderapport is voor die beslissing zeer belangrijk.

Exacte schaderapporten kunnen uitsluitend worden gemaakt door schade-expertisebureau’s die beschikken over een licentie van Superderivatives of Bloomberg. Deze licenties zijn zeer kostbaar. Er zijn daarom slechts enkele schade-expertisebureau’s die hierover beschikken. Hiermee kunnen de onderliggende waarden worden opgehaald. Indien dat niet het geval is de berekening nooit 100% accuraat. Accountantskantoren beschikken niet over deze licenties. De stichting ook niet. Vandaar dat wij hiervoor een samenwerking hebben met Hermes-Advisory BV.