Tuchtklacht voor topman Rabo, Wiebe Draijer, voor ten onrechte ontkennen van valsheid in geschrifte

Amsterdam, 10 maart 2016 – Stichting Renteswapschadeclaim heeft een tuchtklacht ingediend tegen de heer W. Draijer, CEO Rabobank, wegens schending van de bankierseed. De heer Draijer stelde in een interview in het Algemeen Dagblad, van 18 februari 2016, dat uit eigen onderzoek niet was gebleken dat de Rabobank valsheid in geschrifte pleegde bij de afhandeling van renteswapdossiers. Hiermee werd door de heer Draijer verzwegen dat, enkele weken voor het uitkomen van het artikel in het AD, de dossiers van de stichting waarin was geantedateerd door de AFM voor wederhoor bij de Rabobank waren neergelegd. Hiermee handelt de heer Draijer volgens de stichting Renteswapschadeclaim in strijd met de door hem afgelegde bankierseed.

In het kamerdebat over rentederivaten van 4 maart j.l. kwam de uitspraak van de Rabo-topman in het AD ook aan de orde. Minister Dijsselbloem stelde in de Kamer dat de AFM het Rabo-onderzoek nu onder de loep neemt. Uit de woordkeuze van de minister: ‘Nogmaals, dat is niet mijn oordeel, maar dat van Rabobank’, concludeert de stichting dat Minister Dijsselbloem de woorden van de heer Draijer niet bevestigt. In het zelfde debat liet de VVD bij monde van Aukje de Vries weten dat Rabobank strafrechtelijk moet worden aangepakt als blijkt dat de bank in de fout is gegaan.

Mr Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting Renteswapschadeclaim: ”De stichting heeft kort geleden melding gemaakt van het feit dat de Rabobank ondernemers handtekeningen liet zetten onder oude documenten, waardoor het leek alsof de handtekening al jaren geleden was gezet. Door in de krant aan te geven dat uit eigen onderzoek van de Rabobank niet blijkt dat er sprake is van valsheid in geschrifte, zegt de Rabobank impliciet dat zijzelf – en niet de stichting – de waarheid spreekt. Daarom zien wij ons nu genoodzaakt met de feiten naar buiten te treden en vragen wij om een formele bevestiging van ons standpunt via een tuchtklacht”.

Luister BNR Nieuwsradio:

https://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=20160310074720300

Lees het RTL nieuws:

https://www.rtlz.nl/business/bedrijven/rabo-baas-draijer-krijgt-tuchtklacht-aan-zn-broek-om-renteswapdossier