Uniform Herstelkader: banken vergoeden facturen deelnemers stichting

Vanaf medio februari tot en met begin april 2017 versturen de banken brieven aan bezitters van een renteswap. In deze brief wordt aangegeven of er recht is op schadevergoeding op basis van het Uniform Herstelkader Rentederivaten.(UHK)

Er is recht op schadevergoeding indien een bezitter van een renteswap als niet-professionele organisatie wordt gekwalificeerd volgens de normen van het UHK.

In de brieven van de banken wordt door de banken ook aangegeven dat de factuur voor juridische bijstand van de stichting tot een bedrag van 3.000 euro wordt vergoed indien deelnemers zich voor 1 maart 2016 hebben aangemeld bij de stichting . In deze brieven staat vaak een termijn vermeld waarbinnen de factuur moet worden ingediend bij de bank.

Door het verzenden van een factuur aan deelnemers geeft de stichting uitvoering aan het UHK. De factuur wordt alleen verzonden als de deelnemer binnen het UHK valt. De stichting bepaalt dat op basis van de door deelnemers aan de stichting verstrekte gegevens. Op deze wijze kan de deelnemer tijdig de factuur indienen bij de bank en wordt voldaan aan het UHK.

Voor alle duidelijkheid: deze factuur hoeft pas te worden voldaan op het moment dat de bank deze factuur heeft vergoed.

Zie hiervoor ook het Uniform Herstelkader Rentederivaten: https://www.renteswapschadeclaim.nl/wp-content/uploads/2016/12/Herstelkader_renteswaps_19-december_2016.pdf