Voorschot op compensatie uit Herstelkader Rentederivaten. Accepteren kan veel geld kosten!

Deze weken valt bij veel renteswapbezitters van Rabobank en ABN AMRO Bank een brief op de mat met daarin een aanbod voor een voorschot op de compensatie uit het Herstelkader Rentederivaten. Banken bieden dit voorschot omdat de algehele afwikkeling en definitieve voorstellen steeds verder vertraging oplopen.

Het voorschot betreft een deelbetaling van het later uit het Herstelkader te ontvangen hogere bedrag. Doorgaans bedraagt dit 80% van de coulancevergoeding (stap 3 Herstelkader). De banken omschrijven het voorschot als een inschatting van de te ontvangen coulancevergoeding. De coulancevergoeding is één van de schadecomponenten uit het Herstelkader.

Met het accepteren van het voorschot verspeelt u geen rechten. Het uiteindelijke aanbod kunt u altijd nog afwijzen. Wel dient u dan het voorschot terug te betalen.

De belangrijkste afweging bij het wel of niet accepteren is echter een fiscale afweging die samen met de accountant of boekhouder gemaakt moet worden.
Indien het voorschot wordt geaccepteerd wordt het ook in 2017 ontvangen. Dit houdt in dat het bij de omzet in 2017 wordt opgeteld en derhalve in de belastingheffing 2017 wordt meegenomen.

In bepaalde sectoren, met name de melkveehouderij en scheepvaart, is 2017 tot n u toe een goed jaar geweest. Het gevolg is dan dat het voorschot mogelijk in een hogere belastingschijf tegen een hoger tarief wordt belast.

In dit soort gevallen kan het fiscaal voordeliger zijn wanneer het bedrag in 2018 wordt uitgekeerd. let wel: het is in alle gevallen afhankelijk van de specifieke situatie van de onderneming. Overleg met de accountant of boekhouder is daarom ten zeerste aan te raden. Klakkeloos accepteren kan namelijk veel geld kosten!